Фестивал на Изкуствата „Libera“

Колаборацията от изкуствата музика, изобразително изкуство, театър, танци функционира в единна програма,  която акцентира върху креативността и спонтаността чрез импровизация и други методи.

Програмата функционира в следните 4 модула:

Музика (drum circles)

Изобразително изкуство

Театър

Танц

Четирите модула са независими един от друг и могат да се комбинират в зависимост от желанието на клиента и спрямо големината на групата, мястото и времетраенето на събитието и определения бюджет.

Възможни цели на програмата:

• Справяне със стреса
• Разрешаване на конфликти
• Управление на времето
• Лидерство
• Изграждане на подкрепа и доверие
• Междуличностна комуникация, активно слушане, обратна връзка
• Интеграция, синхрон и баланс
• Баланс работа – личен живот
• Лична и групова мотивация

По -детайлна информация можете да получите от нашата брошура, като кликнете на следния линк: Libera Corporate Trainings

Институт за съвременно изкуство и терапия „LIBERA”
София 1404, ул. Рикардо Вакарини, бл. 5
e-mail: libera@libera-institute.com
www.libera-institute.com
Тел: 02 441 4804
GSM: 0889 271 470
Advertisements